KURSER

KURS I TRÄDGÅRDSDESIGN

MED TRÄDGÅRDSMÄSTARNA STEPHANIE OCH SOFIA
Vill du ha hjälp att designa en rabatt i din trädgård? Behöver du inspiration för att göra om en del av trädgården? På denna kurs får du tips och vägledning från två utbildade trädgårdsmästare där vi går igenom grunderna till att skapa din egna rabatt. Du tar med dig en grundritning med måtten på din tänkta rabatt, och under kursen får du jobba fram en färdig ritning med tillhörande växtförslag som passar för just din trädgård.

Dagen inleds med en teoretisk del som behandlar grunderna i trädgårdsdesign så som uppstartsanalys, färg och form, olika stilar, växters olika funktioner, hjälp att välja ”rätt växt till rätt plats”, inspiration till olika växtkombinationer, trädgårdsmästarnas favoriter och olika sätt att rita upp en rabatt. Efter en gemensam lunch ägnas eftermiddagen åt att praktiskt jobba fram din egna rabatt under handledning av oss.

Målet är att du vid kursens slut har en färdig ritning att ha med vid växtinköpet och kan åka hem och plantera.
Kurs

DATUM
Söndag 3 mars
Kl 09-16, inkl pauser för fika och lunch

PRIS
2900 kr per person.
I kursavgiften ingår ritmaterial, lunch, fika för- & eftermiddag, föreläsning och handledning av kunniga trädgårdsmästare.

Max antal deltagare: 8 personer

ANMÄLAN
Din anmälan mailar du till Sofia info@tibbletrad.se.
Ange namn, telefon, mailadress och ev allergier. Sedan skickar vi ett bekräftelsemail med mer information och betalningsuppgifter.

Avgiften ska betalas senast 7 dagar före kursstart.
PLATS